Hersteller Sorte Gebinde
Auerbacher Rott 1l Flasche
Heppenh.Eckweg Q Müller Thurgau 1l Flasche
Heppenh.Stemmler Riesling trocken 1l Flasche
Heppenheimer Sch Dornfelder trock 1l Flasche
Weinheimer Ritte 1l Flasche